Øvregaten 21
5003 Bergen
Tlf: 55 31 69 16
Fax: 55 23 41 54


Åpningstider:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00
Send oss e-post

Medlemsfordeler
Som medlem i Bergen Huseierforening kan du dra nytte av våre gunstige medlemsfordeler:

- Muntlig veiledning fra
  våre jurister
- Gratis advokatkonsultasjon
  etter avtaler
- Leiekontrakt til medlemspris
- Gratis skjema
- Medlemsbladet Huseier
- Rabatt hos samarbeidspartnere
  Se alle medlemsfordelene
Følg oss på sosiale medier @BergenHuseierforening
Publisert: 28.05.2019
 
 
 
Fra 1. januar 2020 skjer det viktige endringer i eierseksjonsloven vedrørende korttidsutleie av boligseksjoner. Maksimalt 90 døgn årlig korttidsutleie vil bli hovedregelen. 
 
Av Anniken Simonsen 
 
Ny eierseksjonslov trådte som kjent i kraft 1. januar 2018. Stortinget rakk ikke å få utredet bestemmelser om korttidsutleie til lovens ikrafttredelse. Men nå er det kommet regler i eierseksjonsloven også om dette. De trer i kraft i 2020. 
 
Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig vil ikke lenger være tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. 
 
Behov for lovregulering
Den tidligere eierseksjonsloven hadde ingen uttrykkelige bestemmelser om utleiebegrensning. Det ble behov for å regulere hvor mye korttidsutleie som skulle være tillatt i eierseksjoner, fordi det har kommet mange kommersielle aktører som driver korttidsutleie i eierseksjonssameier. Utleie med stor gjennomtrekk av gjester, har ofte vært til irritasjon blant fastboende leilighetseiere i samme bygg eller nabolag. 

Vedtektene kan fravike 90-dagersregelen
Med de nye reglene, kan grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene, og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Dersom sameiet ønsker å fravike hovedregelen om 90 døgn, må beslutningen om dette tas på årsmøtet med et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. 

Gjelder ikke fritidsbolig-sameier
Merk at disse reglene ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. 
 
Gjelder ikke for del av egen bolig 
Og siden den nye regelen ikke skal gjelde for utleie av deler av boligen, er det fortsatt fritt frem for å leie ut for eksempel ett rom mens man selv bor i leiligheten uten at begrensningen i antall dager slår inn for disse utleieforholdene.
 
Endringer også for borettslag 
I borettslag er muligheten til utleie generelt mer begrenset enn i eierseksjonssameier. Formålet med borettslag er at laget skal gi andelseierne bruksrett til egen bolig. Prinsippet om at andelseier selv skal bruke boligen selv – «brukereierprinsippet» - står sterkt og loven åpner av den grunn i liten grad for utleie. For en andelseier som vil leie ut hele boligen, er det som hovedregel begrenset for opptil tre år, og i tillegg kreves det samtykke fra styret og at andelseier har oppfylt krav om botid før utleie. 
 
Endringen i borettlagsloven § 5-4 innebærer derfor en oppmykning og utvidelse av andelseieres utleierett. Andelseier gis med tillegget en rett til å leie ut hele boligen i inntil 30 døgn i løpet av året, uten styrets samtykke.
 
 
Bergen Huseierforening, Øvregaten 21, 5003 Bergen, Tlf: 55 31 69 16, fax: 55234154, e-post: info@huseierforening.no
Digitroll publiseringsløsning