Øvregaten 21
5003 Bergen
Tlf: 55 31 69 16
Fax: 55 23 41 54


Åpningstider:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00
Send oss e-post

Medlemsfordeler
Som medlem i Bergen Huseierforening kan du dra nytte av våre gunstige medlemsfordeler:

- Muntlig veiledning fra
  våre jurister
- Gratis advokatkonsultasjon
  etter avtaler
- Leiekontrakt til medlemspris
- Gratis skjema
- Medlemsbladet Huseier
- Rabatt hos samarbeidspartnere
  Se alle medlemsfordelene
Følg oss på sosiale medier @BergenHuseierforening
Publisert: 13.02.2018
 Huseiers ansvar for snø og is
 
Snø og is skaper i disse dager vanskelig forhold på fortauene. Det er huseiers ansvar å sørge for trygg fremkommelighet utenfor sin eiendom. Dersom det ikke er måkt eller strødd godt nok kan kommunen ilegge gebyrer. 
 
 
Rydding av is og snø på fortau og tak
 
Huseier må iverksette tiltak for å hindre skader og sikre fremkommelighet. Det følger av politivedtekten i § 16 at huseier "plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is."
 
Som huseier er det viktig å være bevisst dette ansvaret. I boligsameier og borettslag er det ofte styret som sørger for utbedring av disse forholdene.
 
 
Gode rutiner er gull
I sameier og borettslag bør det etableres gode rutiner for snømåking og strøing i vinterhalvåret. Dersom du leier ut kan en slik tiltaksplikt inntas i leiekontrakten på lik linje med trappevask ol. Men vær oppmerksom på at huseier er ansvarlig etter politivedtekten (se nederst på siden).  
 
Det er videre viktig å føre nødvendig tilsyn og rydding dersom det kan være fare for takras. Sett opp varselskilt og sørg for at det blir utbedret. Det gjelder alle med eiendom som grenser ut mot fortau og offentlige plasser. 
 
 
 
Konsekvenser av mangelfull utbedring

Den vanligste sanksjonen for brudd på politivedtekten er et overtredelsesgebyr på 500 kr. Men dersom noen skader seg som følge av fall på fortauet eller takras i hodet vil man i kunne risikere både erstatnings- og straffansvar. Et veldig uheldig eksempel der daglig leder og styret ble holdt ansvarlig illustreres av denne dommen fra 2013: 

https://lovdata.no/artikkel/hoyesterett_-_straffansvar_etter_takras_fra_bygard/1187

 
 
Utdrag fra Politivedtekten i Bergen:
 
«§ 16.Eier av hus eller grunn som har slik renholdsplikt som omhandlet i § 15 plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet, selv om det ikke foreligger lokal sedvane.

Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, såvel fra gaten som fra fortauet.

I gangpassasjer, trange, bratte, eller krokete kjørepassasjer i tettbygd strøk, hvor det er vanskelig å komme til med brøyteredskap, bør eieren av tilstøtende grunn gjøre passasjen ryddig for snø utenfor sin eiendom i den utstrekning dette er hensiktsmessig og kan utføres uten vesentlige ulemper eller omkostninger.

 
§ 17.Eier av hus eller grunn som har slik renholdsplikt som fremgår av § 15 plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.»
 
 
 
Bergen Huseierforening, Øvregaten 21, 5003 Bergen, Tlf: 55 31 69 16, fax: 55234154, e-post: info@huseierforening.no
Digitroll publiseringsløsning