Øvregaten 21
5003 Bergen
Tlf: 55 31 69 16
Fax: 55 23 41 54


Åpningstider:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00
Send oss e-post

Medlemsfordeler
Som medlem i Bergen Huseierforening kan du dra nytte av våre gunstige medlemsfordeler:

- Muntlig veiledning fra
  våre jurister
- Gratis advokatkonsultasjon
  etter avtaler
- Leiekontrakt til medlemspris
- Gratis skjema
- Medlemsbladet Huseier
- Rabatt hos samarbeidspartnere
  Se alle medlemsfordelene
Følg oss på sosiale medier @BergenHuseierforening
Om Bergen Huseierforening
Bergen Huseierforening har som formål å ivareta huseiernes interesser. Eier du enebolig, leilighet, leiegård eller annen fast eiendom er du velkommen som medlem. Foreningen ble etablert i 1885 og har cirka 2000 medlemmer. Bergen Huseierforening har to fast ansatte jurister som gir muntlige råd og veiledning til våre medlemmer. Vi har også et samarbeid med en ekstern advokat som medlemmer kan få advokatkonsultasjon med etter nærmere avtale. Dette er inkludert i medlemskapet.
 
Mange henvendelser er knyttet til utleie. Det er spørsmål eller problemer i forbindelse med kontraktsinngåelse, spørsmål om varighet, oppsigelsesadgang, depositum og plikter og retter for utleier og leier. Videre gir vi veiledning ved leiers manglende husleiebetaling eller andre misligholdssituasjoner som kan oppstå underveis i leieforholdet. Også ved avslutning av leieforhold har mange behov hjelp, enten det gjelder ordinært opphør av tidsbestemt kontrakt, oppsigelse eller utkastelse. Medlemmer kan også kontakte oss i forbindelse med eierseksjonssameier og ved seksjonering, ved nabo- eller grensespørsmål, forholdet til kommunen, reklamasjoner i forbindelse med boligkjøp, spørsmål knyttet til overdragelse av eiendom eller andre forhold som gjelder den faste eiendommen.
 
Vi har sentrale kontorer på gateplan i Øvregaten 21 i Bergen sentrum og holder åpent alle hverdager mellom klokken 09:00 og klokken 15:00. For medlemmer er det mulig å stikke innom i åpningstiden, men det kan være lurt å gjøre en forhåndsavtale slik at vi er sikker på at rette person har ledig tid.
 
Det er mulig å være medlem uansett hvor i landet du bor, da mye av medlemskontakten uansett foregår per telefon eller e-post. Mange av samarbeidspartnerne er landsdekkende, men enkelte samarbeidspartnere er lokale håndverkere og leverandører med adresse kun i Bergen.
 
 
Vi tilbyr

•    Muntlige råd og veiledning fra våre jurister
•    Gratis advokatkonsultasjon etter nærmere avtale
•    Rabatter hos leverandører av tjenester og varer
•    Husleiekontrakten Den blå husleieboken til medlemspris
•    Medlemsbladet Huseier med nyttig stoff for huseiere

Ansatte


Anniken-Simonsen
Anniken Simonsen
Daglig leder/advokat MNA
Spesialfelt innen bolig-og husleierett og fast eiendoms rettsforhold.
anniken.simonsen@huseierforening.no

 
 
 
 
  

 
   Ole Christian Juriks 
   Advokatfullmektig MNA
   ole.juriks@huseierforening.no
 
 
 
 
 
 
 
Styret
 
Harald Grimelund – styreleder
Trude Chr. Valle – styremedlem
Dag Nødtvedt - styremedlem
Elisabeth Rakner – styremedlem
Harald Thor Straten - varamedlem
 
 
 
Bergen Huseierforening, Øvregaten 21, 5003 Bergen, Tlf: 55 31 69 16, fax: 55234154, e-post: info@huseierforening.no
Digitroll publiseringsløsning